CO2Puljen

Om CO2Puljen

Har du brug for hjælp til at få dokumenteret din virksomheds CO2 aftryk? Eller kender du det allerede og vil gerne have det verificeret af en rådgiver?

Med en voucher fra Erhvervshusenes program, CO2Puljen, står du stærkt, når du skal dokumentere din virksomheds klimapåvirkning.

Den grønne bølge ruller ind over Danmark og de danske SMV’er, og der bliver pludseligt stillet mange krav fra leverandører, kunder eller andre interessenter. Samtidig bliver der fra politisk side, diskuteret forskellige tiltag der kan komme til at have store konsekvenser for virksomheder, der endnu ikke er gået i gang med at dokumentere og/eller monitorere deres klimaaftryk.

CO2 Puljen er målrettet danske SMV’er og giver dem mulighed for at søge om tilskud til udgifter relateret til dokumentation af CO2 udledning, kompetenceudvikling herom eller certificering gennem bl.a. miljømærkning. 

Projektet har til formål at flytte virksomheder i en mere bæredygtig retning og der vil være forventninger til udviklingspotentialet såfremt deres ansøgning bliver godkendt.

Ansøgning til CO2Puljen

Der kan ikke længere ansøges til CO2Puljen.

Kontakt

Projektleder Johannes Størup

Johannes Størup

Projektleder

20919871