Patentvoucher

Patentvoucher er en tilskudsordning målrettet små og mellemstore virksomheder, som gerne vil beskytte deres innovation og teknologi med et patent. Ordningen giver mulighed for at få tilskud til udgifter relateret til patentansøgningsforløb. Som virksomhed kan du søge om at få dækket 75% af omkostningerne og maksimalt få 75.000 kr. i tilskud pr. år. Det betyder, at du selv betaler 25% af omkostningerne. 

For yderligere information om programmet: Patentvoucher


Først-til-mølle

Patentvoucherne udstedes efter et først-til-mølle-princip. Når du påbegynder din ansøgning, får den et tidsstempel, som afgør, hvor i køen du indplaceres. Fra du påbegynder din ansøgning, har du tre timer til at færdiggøre den og trykke Indsend. Du mister din plads i køen, og ansøgningen slettes, hvis ansøgningen ikke er indsendt, når de tre timer er gået.

Du kan løbende indsende ansøgning om tilskud til patentvoucher, indtil indeværende års pulje er opbrugt. Hvis vi modtager din ansøgning, før ansøgningsperioden åbner, eller når puljen er opbrugt, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive overført til en eventuelt kommende ansøgningsrunde. 


Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen

Når du går i gang med din ansøgning, anbefaler vi, at du har følgende informationer og materialer ved hånden:

  • CVR-nummer
  • Certifikat på gennemført IP-tjek udstedt af dit regionale Erhvervshus (PDF)
  • De minimis-støttede forløb, som din virksomhed har deltaget i de seneste tre regnskabsår (registreres ét ad gangen med navn, dato og støttebeløb)
  • Budgettal 2019-2021 (omsætning, resultat før skat, egenkapital, antal ansatte, ejerforhold)


Efter indsendelse vil din ansøgning blive vurderet af Erhvervshus Nordjylland, som træffer afgørelse om tildeling af tilskud.

 

Der er lukket for ansøgning til Patentvoucher i denne omgang. Der kommer en ny ansøgningsrunde i 2022.